REgulamin


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady wykonywania przez Homeserwis.pl usług pośrednictwa w zakupie towarów oferowanych w sklepach IKEA, ich transportu, wnoszenia i montażu.
 2. Świadczącym Usługi jest Homeserwis.pl (zleceniobiorca), ul. Ogrodowa 2A, Baczyna 66-432
 3. Złożenie zamówienia na stronach serwisu home-serwis.pl przez zamawiającego stanowi dowód zapoznania się i akceptacji treści niniejszego regulaminu, zasad zakupu i dostawy oraz rozliczania się za zakupiony towar.
 4. Kontakt ze zleceniobiorcą możliwy jest wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonów podanych na stronie.

§ 2. Zamawianie usługi

 1. W celu złożenia zamówienia na artykuły znajdujące się na stronie internetowej www.ikea.pl klient wypełnia formularz dostępny na stronie internetowej http://home-serwis.pl i przesyła listę artykułów jakie chce kupić za pośrednictwem Zleceniobiorcy, wcześniej akceptując niniejszy regulamin.
 2. Zamówienia i wyceny nie są przyjmowane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną bez przesłania formularza zamieszczonego na stornie internetowej.
 3. Zamawiane artykuły muszą być dostępne w sklepie IKEA Poznań, Szwedzka 10, 61-285 Poznań. Zleceniobiorca przyjmuje tylko zlecenia na towary pochodzące z tej lokalizacji.
 4. Zamawianie usługi za pośrednictwem serwisu home-serwis.pl jest możliwe codziennie. Zamówienia i wyceny realizowane są w dni robocze. Zlecenia złożone w dzień wyjazdu po zakupy realizowane są dopiero w następnym terminie określonym na stronie www w terminarzu.
 5. Zamówienia złożone po godzinie 18-tej w dzień poprzedzający wyjazd realizowane są w następnym terminie określonym na stronie www w terminarzu.
 6. Ceny zawarte na stronie są to ceny za podstawowy koszt usługi transportowej i są jedynie zaproszeniem do składania zapytania o wycenę konkretnej usługi transportowej, która uzależniona jest od wagi całkowitej zakupów, ilości artykułów, ich wartości oraz miejsca dostawy. Jednocześnie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 §1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny.
 7. W przypadku jeśli w dniu kompletowania zamówienia niektóre artykuły nie będą dostępne w sklepie IKEA Poznań, koszt transportu pozostaje bez zmian. Tym samym zamawiający nie może wnioskować o zmniejszenie kosztu transportu z uwagi na otrzymanie niekompletnego zamówienia. Reklamacje z tego tytułu nie będą uwzględniane. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności ani gwarancji dostępności artykułów w sytuacji jeśli produkt zostanie wykupiony zanim zostanie on przez niego zakupiony na rzecz zamawiającego.
 8. Ceny na stronie ikea.pl są cenami branymi pod uwagę w wycenie. Zleceniobiorca nie uwzględnia w niej rabatów, kart IKEA Family, upustów oferowanych przez sklep IKEA.

§ 3. Zawarcie i odstąpienie od umowy

 1. Zawarcie umowy następuje tylko i wyłącznie droga elektroniczną w korespondencji pochodzącej z serwisu home-serwis.pl
 2. Po przesłaniu listy zakupów przez zamawiającego następuje wycena usługi transportowej.
 3. Łącznie z wyceną zostanie potwierdzona lista zakupów odpowiadająca dostępności zamówionych artykułów w sklepie IKEA oraz terminem zakupu i dostawy na wskazany w formularzu adres.
 4. Zamówienie jest przyjęte do realizacji po akceptacji przez zamawiającego wyceny usługi transportowej, terminu zakupu i dostępności oraz dostawy artykułów odpowiadając na ofertę drogą elektroniczną. Jednocześnie zamawiający przyjmuje ofertę odpowiadając na wiadomość email z informacją potwierdzającą wolę zawarcia umowy, akceptując niniejszy regulamin. Tym samym traktowane jest to jako żądanie Klienta rozpoczęcia świadczenia usługi.
 5. Oświadczenie o przyjęciu oferty nie może nastąpić w dzień wyjazdu oraz później niż do godziny 18-tej w dzień poprzedzający wyjazd. W przeciwnym razie zamówienie musi zostać złożone ponownie na kolejny termin wyjazdu.
 6. Zamawiający może odstąpić od umowy najpóźniej na dwa dni przez terminem wyjazdu potwierdzonym w przyjęciu oferty wysyłając pocztą elektroniczną informację na adres zleceniobiorcy. Podobnie ma się do zmiany zamówienia.

§ 4. Płatność

 1. Cenę zakupu dostarczanych towarów wraz z wynagrodzeniem za usługę transportową i usługę zakupów z tytułu zawartej Umowy zamawiający płaci w gotówce przy odbiorze zakupów otrzymując paragon lub fakturę wedle życzenia.
 2. Jeśli zakupy przekraczają kwotę 2 tyś złotych, wymagana jest przedpłata w wysokości minimum 50% wartości zakupów.
 3. Odmowa uregulowania należności w czasie doręczenia jest równoznaczna z odmową przyjęcia przesyłki.

§ 5. Dostawa

 1. Dostawa zakupów następuje na drugi dzień po terminie określonym jako data wyjazdu. W niektórych przypadkach dostawa może nastąpić jeszcze tego samego dnia o czym zamawiający zostanie poinformowany telefonicznie na nr telefonu podany w zamówieniu.

§ 6. Odpowiedzialność

 1. Home-serwis.pl nie ponosi odpowiedzialności za braki i uszkodzenia towaru w opakowaniach nienaruszonych i nieuszkodzonych podczas transportu.
 2. Reklamacje z tytułu uszkodzeń i braków towaru zamawiający załatwia we własnym zakresie.
 3. Reklamacje jakie ponosi home-serwis.pl odnoszą się tylko i wyłącznie do przesyłki, która została uszkodzona mechanicznie przez home-serwis.pl w trakcie transportu przesyłki ze sklepu do zamawiającego.
 4. Uiszczenie należności za zakupy oraz usługę ich realizacji jest równoznaczne z akceptacją towaru jako towaru bez wad wynikających z usługi oferowanej przez home-serwis.pl

§ 7. Polityka prywatności

 1. Dane zamawiącego przesłane w formularzu na stronie przetwarzane są wyłącznie na potrzeby realizacji Usług i w związku z zawartą Umową na warunkach określonych ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
Projektowanie i aranżacja wnętrz
Remonty i odświeżanie nieruchomości
Home staging
aranżacja wnętrz i home staging